วิธีลบโฟลเดอร์ Windows.old ใน Windows 8.1

          หลังจากการติดตั้งหรืออัพเกรด Windows 8.1 จาก Windows 8.1 Preview จะพบไฟล์ต่างๆใน Windows เวอร์ชั่นก่อนถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Windows.old โดยไฟล์ทั้งหมดนี้จะถูกลบอัตโนมัติใน 28 วัน ถ้าใครอยากได้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์กลับคืนมาทันทีก็ต้องลบมันทิ้ง ซึ่งการลบตรงๆไม่สามารถทำได้เพราะบางไฟล์ติด Permission แต่มีวิธีลบง่ายๆมาแนะนำกันครับโดยใช้ Disk Cleanup
ขั้นตอนการใช้ Disk Cleanup ลบ Window.old
          1. ลากเมาส์ไปชี้มุมขวาล่างของจอเพื่อเรียกแถบ Setting แล้วเลือกเมนู Control Panel ถ้าไม่พบเมนูดังกล่าวให้ใช้กล่องค้นหา โดยพิมพ์ control panel แล้วคลิ๊ก


         2. ใน Control Panel ให้ใช้กล่องค้นหา โดยพิมพ์ admin คลิ๊กเลือก Administrative Tools แล้วดับเบิ้ลคลิ๊ก Disk Cleanup

          3. เลือกไดรฟ์ที่ใช้ติดตั้ง Windows แล้วคลิ๊ก OK


          4. คลิ๊ก Clean up System Files

        
          5. เลือกไดรฟ์ที่ใช้ติดตั้ง Windows อีกครั้ง แล้วคลิ๊ก OK
          6. เลือก Previous Window installation(s) แล้วคลิ๊ก OK


          7. เลือก Delete Files
      
          เมื่อเสร็จสิ้นตามขึั้นตอนข้างต้นแล้วโฟลเดอร์ Windows.old ก็จะหายไปจากไดรฟ์ แล้วได้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์กลับคืนมา
*หมายเหตุ ก่อนลบ Windows.old ต้องมั่นใจแล้วว่าไม่ต้องการใช้ไฟล์ใดๆในโฟลเดอร์นี้