การเซต IP address บน Android

          Wifi ยังคงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับสมาร์ทโฟน ในยุคที่ต้องรอ 3G, 3.5G หรือ 4G แต่การใช้ Wifi ก็มีข้อจำกัดเพราะขึ้นกับสถานที่ นอกจากบ้านเราเอง ก็ต้องเป็นห้างร้าน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เปิดให้บริการแก่ลูกค้า
          โดยส่วนตัวผมจะมีโอกาสได้ไปนั่งใช้ Wifi ตามหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชนต่างๆ อยู่บ่อยๆ ซึ่งมักจะพบปัญหาในการเชื่อมต่อ นอกจากต้องขอรหัสผ่านแล้วยังต้องมีการเซต IP ให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง จึงสามารถเชื่อมเข้ากับเครือข่ายภายในขององค์กรเหล่านั้นได้ ซึ่งแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน ก็มีวิธีการเซตที่ไม่ยุ่งยากครับ

1.  เข้า Setting เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi
2.  เข้า Wi-Fi setting เพื่อเลือกสัญณาณของสถานที่นั่นๆ กรณีต้องใช้รหัสผ่านในการเชื่อมต่อ ต้องสอบถามจากเจ้าของสถานที่หรือผู้ดูแลระบบ
3.  กดเมนู เลือก Advance แล้วเช็ค Use static IP เพื่อสลับจาก Dynamic IP เป็น Static IP (ค่าเริ่มต้นของเครื่องจะเซตมาให้เป็นอัตโนมัติ หรือ Dynamic IP )


4.  เซต IP address, Gateway, Netmask, DNS 1 และ DNS 2 ตามรูปแบบที่ถูกกำหนดไว้ ซึ่งในส่วนนี้จำเป็นต้องสอบถามเจ้าของสถานที่หรือผู้ดูแลระบบเช่นกัน


          เหตุผลหลักที่สถานที่บางแห่งไม่เปิดให้เชื่อมต่ออัตโนมัติ ก็เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาใช้งาน Wifi รวมถึงความปลอดภัยของระบบ ถ้าเราเซต IP ได้ถูกต้อง ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของสถานที่นั้นๆ ได้  ก่อนกลับไปใช้งาน Wifi ที่บ้านอย่าลืมเปลี่ยนกลับเป็น Dynamic IP ด้วยน่ะครับ

1 ความคิดเห็น:

Write ความคิดเห็น
ไม่ระบุชื่อ
AUTHOR
8/11/2555 09:18:00 ก่อนเที่ยง delete

ขอบคุณมากครับ

Reply
avatar