ติด Twitter Follow Button ให้เว็บไซต์

          ปัจจุบันเว็บไซต์หรือบล็อกต่างๆ มักมีลิงค์ไปยัง Twitter Profile ของเจ้าของเว็บ เพื่อให้ทำความรู้จัก หรือติดตามผลงานอื่นๆ  ซึ่งเจ้าของเว็บต้องสร้างลิงค์หรือปุ่มขึ้นมาเอง เพื่อลิงค์ไปยัง Profile
          ล่าสุด Twitter  ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ให้สมาชิก โดยการเปิดให้เจ้าของเว็บไซต์หรือบล็อก สามารถติด "Follow Button" หรือปุ่มการติดตาม เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถคลิก และติดตามได้ทันที  ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เยี่ยมชม

          เจ้าของเว็บไซต์ที่สนใจจะติดปุ่ม Follow สามารถเข้าไปสร้างโค้ดเพื่อนำมาติดเว็บไซต์ได้ที่ Twitter Follow Button 
          หลังจากที่ตั้งค่าชื่อบัญชี และรูปแบบต่างๆ แล้ว จะมีรูปแบบของปุ่ม พร้อมกับโค้ด HTML สำหรับนำไปติดเว็บไซต์ขึ้นมาให้


         
          การเพิ่มคุณสมบัตินี้ของ Twitter นับเป็นการเอื้ออำนวยต่อผู้ใช้บริการให้สามารถติดตามบุคคล ตลอดจนธุรกิจต่างๆได้ง่ายขึ้น และอาจจะช่วยเพิ่มยอด Follower ให้กับเจ้าของเว็บไซต์ได้อีกทางหนึ่ง

1 ความคิดเห็น:

Write ความคิดเห็น
ไม่ระบุชื่อ
AUTHOR
12/06/2565 02:28:00 ก่อนเที่ยง delete

It goes with out saying that your information and transactions should be protected online. All the casinos in our article are fully-licensed, authorized, and protected, and secure to make use of. The games are honest and 원 엑스 벳 frequently checked by official regulatory our bodies.

Reply
avatar