CamCard เก็บนามบัตรอย่างอัจฉริยะ

          นามบัตร เป็นตัวแทนของบุคคล กิจการ หรือสินค้า ที่อาจจะมองเป็นสื่อโฆษณาชนิดหนึ่งก็เป็นได้ สำหรับคนในวัยทำงานยิ่งมีสังคมกว้างขึ้น โอกาสที่จะได้นามบัตรมาสะสมเก็บไว้ก็ยิ่งมีมากขึ้น จนอาจต้องมีสมุดนามบัตรเก็บไว้เฉพาะ  ในโลกยุคดิจิตอลนี้ จึงน่าจะมีเครื่องมือสักตัวไว้จัดการกับนามบัตรเหล่านั้น และผมก็พบแอพตัวหนึ่งสำหรับผู้ใช้งานอุปกรณ์ Android นั่นคือ CamCard
          
          CamCard เป็นแอพสำหรับบันทึกหรือเก็บนามบัตร หรือจะเรียก "สมุดนามบัตรดิจิตอล" ก็ว่าได้  ด้วยคุณสมบัติที่ครบครัน และง่ายต่อการใช้งาน ทำให้เป็นแอพที่ได้รับความนิยมตัวหนึ่ง มี 2 เวอร์ชั่นให้เลือกใช้ คือ CamCard Lite( ฟรี ) และ CamCard -Business Card Reader( เสียเงิน ) แอพตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจ มาดูกันครับ

          หน้าจอหลักของแอพจะประกอบด้วย เมนูหลัก คือ Capture Card, Load Image, Signature, Card Holder เมนูรอง ประกอบด้วย Setting, Help, Product List, Market Search
          เลือก Capture Card เพื่อทำการบันทึกนามบัตร โดยการถ่ายภาพนามบัตรเก็บไว้
           หลังจากที่กดถ่ายภาพ CamCard จะสแกนข้อความภายในนามบัตร
          หลังจากสแกนเสร็จแล้ว CamCard จะแยกข้อความออกเป็นกลุ่มๆ เช่น Worktel, Mobile, Fax, Address, Email ให้อัตโนมัติ ในกรณีสแกนนามบัตรบุคคล จะแยกชื่อ FirsName, LastName ให้ด้วย และนี่คือความอัจฉริยะของแอพตัวนี้
หมายเหตุ จากการทดสอบ การอ่านข้อมูลภาษาไทยยังทำได้ไม่สมบูรณ์
          ในการ Save สามารถเลือกที่จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวได้
          จากหน้าจอหลักเมื่อเลือก Card Holder จะแสดงรายการนามบัตร ที่เคยบันทึกเอาไว้ โดยสามารถเลือกแสดงตามหมวดหมู่ที่ได้สร้างไว้
          ในหน้าจอ Card Holder จะมีเมนูสำหรับจัดการกับนามบัตร ประกอบด้วย Send Group SMS, Send Group Email, Manage Card, Manage Category, Sort, Search
          Manage Category เป็นการจัดการเกี่ยวกับหมวดหมู่ของนามบัตร สามารถกำหนดชื่่อหมวดหมู่ได้เอง
          เมื่อเลือกนามบัตรที่ต้องการดูข้อมูล จะมีเมนูสำหรับใช้งานนามบัตรดังกล่าว ประกอบด้วย เมนูโทรออก, ส่ง SMS, ส่ง Email, เข้าเว็บไซต์และดูพิกัด, เชิญเข้าร่วม Linkeden(social network)
          กดเมนู(เครื่อง) จะแสดงเมนูสำหรับจัดการ หรือแก้ไขนามบัตร ประกอบด้วย Edit, Share,Generate QRCode, Delete, Rotate
          การ Generate QRCode จะนำข้อมูลในนามบัตรสร้าง QRCode ขึ้นมาให้
         เห็นความสามารถของแอพตัวนี้แล้ว สนใจสามารถ Download นำไปใช้งานได้จาก Android Market สำหรับผมคงไม่ต้องพกพาหรือเก็บนามบัตรเป็นกองๆ อีกต่อไปแล้ว
CamCard Lite - Business Card R

CamCard - Business Card Reader