การสร้าง recent post ด้วย RSS feed

          การแสดงโพสต์ล่าสุด(recent post) และความคิดเห็นล่าสุด(recent comment) ในองค์ประกอบหน้าบล็อก ของ blogger นอกจากสามารถเรียกใช้จาก recent post gadget แล้วยังสามารถประยุกต์ใช้ RSS feed gadget ได้อีกด้วย ขั้นตอนมีดังนี้
1. เข้าสู่การออกแบบหน้าบล็อก จากแผงควบคุม เลือกเพิ่ม Gadget
2. ภายใน gadget พื้นฐาน เลือก ฟีด(Feed) ดังรูป

3. ตั้งค่าฟีด ด้วย URL [ http://YOURSITE.blogspot.com/feeds/posts/default ] YOURSITE คือ ชื่อบล็อก แล้วกด "ดำเนินการต่อ"
หมายเหตุ การแสดงความคิดเห็นล่าสุดใช้ URL [ http://YOURSITE.blogspot.com/feeds/comments/default ]
4. ตั้งค่าการแสดงผลต่างๆ พร้อมดูตัวอย่าง

5. กดบันทึก การโพสต์ล่าสุด(recent posts) หรือความคิดเห็นล่าสุด(recent comments) ก็จะแสดงที่หน้าบล็อก ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เข้ามาอ่านบล็อกของเราได้มากขึ้นครับ