จาก Twidroyd สู่ UberSocial for Android


          หลังการเข้าซื้อกิจการ UberTwitter ของบริษัท PostUp เจ้าของ Twitter Client ชื่อดัง Echofon และ Twidroyd แล้วเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น UberMedia เมื่อตอนต้นปี ล่าสุดเมื่อ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา Twidroyd Support Center ได้ประกาศปล่อย UberSocial for android ลง Android Market แทนที่ Twidroyd ในวันที่ 25 สิงหาคม แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัติเดิม และผู้ใช้ Twidroyd Pro Licence ก็จะอัพเกรดเป็น Premium UberSocial for android ให้อัตโนมัติ


          ด้วยคุณสมบัติเดิมของ Twidroyd ยังคงอยู่ เรามาดู UberSocial for android กันครับว่าแตกต่างจาก Twidroyd เดิมมากน้อยแค่ไหน

 UberBar เข้ามาแทนที่ Twidroyd Bar

 สามารถปรับแต่ง UberBar ได้จาก เมนู --> Customize UberBar

คุณสมบัติ LivePreview

 แม้เปลี่ยนเป็น UberSocial แต่ Twidroyd Theme ยังคงมีให้เลือกใช้

 ส่วนของการทวิต ยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัติ Post to Facebook

 ดาวน์โหลด UberSocial ได้จาก Android Market

          การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นอกจากเป็นการตอกย้ำถึงการก้าวเข้ามาเป็นผู้นำด้าน Twitter Client ของ UberMedia บนทุกแพลตฟอร์มแล้ว( UberSocial for Blackberry / iPhone / Android, Echofon for iPhone / iPad / Mac / Firefox ) การใช้ชื่อ UberSocial แทน Twidroyd ยังเป็นการป้องกันการถูกระงับการใช้งานจากทาง Twitter ด้วย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกระงับมาแล้ว

ข้อมูลจาก UberMedia