การเก็บรูปในบล็อกเพื่อทำ Template

          การเปลี่ยน template blogger จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่ดาวน์โหลดมานั้น ไฟล์รูปต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของ template จำเป็นต้องฝากไฟล์ไว้กับเว็บไซต์ฟากรูป ซึ่งผู้ออกแบบ template มักจะฟากไว้เอง และให้เราดาวน์โหลดมาเฉพาะสคริป( xml ) แต่มีผู้ออกแบบบางรายที่ ให้สคริปมาพร้อมกับไฟล์รูป และแนะนำให้นำไฟล์รูปไปฝากไว้กับเว็บฝากรูปต่างๆ เช่น Picasa แต่ผมมีเทคนิคการเก็บรูปเหล่านั้นไว้ในบล็อกของเราเองมาแนะนำ
          เทคนิคการเก็บรูปต่างๆเพื่อนำมาใช้กับ template คือ การสร้างบทความร่าง เพื่อวางรูปไว้ แล้วนำลิงค์ที่อยู่ของรูป ไปใช้กับ template ขั้นตอนมีดังนี้
1. สร้างบทความใหม่จากแผงควบคุม
 
     1.1 ตั้งชื่อบทความ
     1.2 แทรกรูปภาพ
     1.3 รูปภาพที่แทรกเข้ามา เพื่อนำไปใช้กับ template
     1.4 บันทึก( เป็นฉบับร่าง ไม่ต้องกด "เผยแพร่บทความ" )
     1.5 เลือกแก้ไข HTML
     1.6 หาชื่อรูปที่แทรกไว้ และก็อปปี้ที่อยู่ของรูปไว้ (ภายใต้ src="  ")
2. ไปยังเมนูออกแบบ --> แก้ไข HTML เพื่อนำที่อยู่ของรูปไปวางไว้ใน template ตรงตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งในวิธีการติดตั้ง template ที่เราดาวน์โหลดมา จะบอกตำแหน่งวางรูปต่างๆ ไว้ให้แล้ว
3. บันทึกแม่แบบ และดูบล็อก เพื่อตรวจสอบการแสดงผลของ template
          การใช้เทคนิคนี้เก็บรูปไว้ เป็นการตัดความกังวลเกี่ยวกับการล่มของเว็บไซต์ที่เราได้ฟากรูปไว้ เพราะถ้ารูปไม่แสดง แน่นอนบล็อกของเราก็จะหมดความสวยงามไปโดยปริยาย วิธีนี้รูปจะไม่แสดงก็ต่อเมื่อ blogger ล่ม ซึ่งนั่นหมายถึง บล็อกของเราก็ล่มด้วย