Missed Message Flasher

          Missed Message Flasher เป็นแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ ที่ช่วยแสดงสัญญาณไฟเตือนเวลามี Missed call, SMS, Gmail หรือ ข้อความเตือนต่างๆ เหมาะสำหรับมือถือแอนดรอยด์ที่ไม่มีสัญญาณเตือน(LED Indicator) อาทิเช่น แอนดรอยด์รุ่นเล็กยอดฮิต LG Optimus One หรือรุ่นใหญ่อย่าง Samsung Galaxy S เป็นต้น
ดาวน์โหลด Missed Message Flasher ได้จาก Android Market หรือ QR Code ข้างล่างนี้
การตั้งค่า Missed Message Flasher
รันแอปพลิเคชั่นเลือก enable เพื่อเปิดการใช้งานเตือน

เลือกโหมดที่จะให้แสดงไฟเตือน( Missed Calls, SMS, Gmail )
ตั้งค่า Timing เพื่อกำหนดเวลาในการแสดง ตัวอย่างเช่น < 15 mins หลังจากมี missed call ภายใน 15 นาที ให้แสดงไฟเตือนทุกๆ 5 วินาที ดังรูป ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
แม้จะแปลกใจไปบ้างสำหรับมือถือแอนดรอยด์บางรุ่นที่ไม่มีไฟเตือน(LED Indicator) แต่มีคนทำแอปพลิเคชั่นมารองรับข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ ก็เป็นการยืนยันได้ว่าแอนดรอยด์ยังตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้อยู่